II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

Ochrona Środowiska
w Nowej Rzeczywistości

BEZPŁATNY UDZIAŁ

21.09.2022 ONLINE

ONLINE

KONIEC ZAPISÓW

BEZPŁATNY UDZIAŁ

Udział w bezpłatnym wydarzeniu
w gronie znakomitych ekspertów

SPOTKANIE Z EKSPERTAMI

WYDARZENIE ONLINE

Możliwość zdobycia praktycznej wiedzy przydatnej w pracy

Możliwość udziału w wydarzeniu
w dogodnych warunkach
z każdego miejsca

O KONFERENCJI

Ogólnopolska Konferencja "Ochrona Środowiska w Nowej Rzeczywistości" to strategiczne spotkanie profesjonalistów.


Wydarzenie, na którym spotyka się cała branża w celu kompleksowego omówienia całej tematyki.


Temat zmian klimatycznych jak również związanych z nim zagrożeń staje się coraz bardziej obecny w naszym życiu. Dochodzą kwestie niezależności energetycznej. Gdzie w tym wszystkim jest miejsce na biznes i w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą wpływać na klimat?

KONIEC ZAPISÓW

Zapisz się już dziś. Przed konferencją otrzymasz od nas przypomnienie o nadchodzącym wydarzeniu.

Do wydarzenia pozostało:

DNI
GODZINY
MINUTY
SEKUNDY

Zobacz video z zaproszeniem do udziału w konferencji

21 Wrzesień 2022 - ONLINE

Podczas Konferencji uczestnicy dzielą się najlepszymi praktykami, wiedzą i doświadczeniem, ale przede wszystkim szukają rozwiązań, które pomogą im jeszcze lepiej odpowiedzieć na potrzeby rynku.

PROGRAM KONFERENCJI

10:00 - 11:25

KPGO 2028

czyli dokąd zmierza branża odpadowa i systemy gminne.

11:25 - 11:40

Optymalizacja zużycia energii - nowe technologie


Przerwa

11:40 - 12:40

12:40 - 12:55

Przerwa

12:55 - 13:55

Europejski System Handlu Emisjami i jego koszty


13:55 - 14:10

Przerwa

14:10-15:10

Taksonomia i zrównoważone finansowanie


15:10-15:15

Zakończenie konferencji

PRELEGENCI

dr Radosław Maruszkin

ADWOKAT

Adwokat dr Radosław Maruszkin, prowadzi ekspercką kancelarię w obszarze m.in. prawa ochrony środowiska, prawa klimatycznego i prawa Unii Europejskiej, przewodniczący Sekcji Prawa Ochrony Środowiska i Klimatu przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, wykładowca szkolenia aplikantów adwokackich, doktor nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski), absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, University of Cambridge, Centre for the Study of English and European Law i Utrecht University w Holandii, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym monografii pt. „Zastosowanie dyrektywy w relacji horyzontalnej”.

Od 1997 roku pracuje w Fundacji RECAL, obecnie na stanowisku Prezesa Zarządu, działającej w Polsce na rzecz odzysku opakowań aluminiowych. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w projektach i badaniach z zakresu gospodarki odpadami. Inicjator i współautor analiz rynku gospodarowania odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych oraz licznych projektów edukacji recyklingowej. Współodpowiedzialny w Polsce za wdrożenie paneuropejskiej inicjatywy Every Can Counts / Każda Puszka Cenna. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych.

Jacek Wodzisławski

Prezes Zarządu w Fundacji RECAL

Michał Kolasa

MENEGER

Absolwent Politechniki Łódzkiej, menedżer z ponad 15 letnim doświadczeniem w zakresie sprzedaży i negocjacji w biznesie, ekspert w dziedzinie optymalizacji kosztów i poszukiwania innowacyjnych oraz ekologicznych rozwiązań dla biznesu.

Laureat nagrody Konica Minolta "European Top Club 2016/2017" oraz „Najlepsi z najlepszych”. Pracował z największymi klientami z branży energetycznej, automotive, ale także sektora publicznego czy farmacji.

Pracował dla firm zarówno z polskim, japońskim jak i amerykańskim kapitałem, obecnie Corporate Account Manager w Epson Europe B.V.O ekologicznych rozwiązaniach w biznesie wie prawie wszystko. Prywatnie spełniony ojciec 13 letniego Wiktora, fan Premier League oraz producent wykonawczy muzyki hip hopowej.

Absolwentka międzywydziałowych studiów ochrony środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w organach administracji państwowej. Obecnie na stanowisku Head of Environmental Compliance w RLG Systems Polska Sp. z o.o. zajmuje się monitorowaniem szybko zmieniających się przepisów prawnych, wspieraniem przedsiębiorców we właściwej realizacji obowiązków z zakresu ochrony środowiska oraz wdrażaniem rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego (circular economy).

Aleksanda Gembora

Head of Environmental Compliance w RLG Systems Polska Sp. z o.o.

Katarzyna Wolny-Tomczyk

ADWOKAT, partner w ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

prezes zarządu ZPPOB

członek Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy

Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem prawa odpadowego (w kontekście regulacji krajowych i unijnych). Udziela wsparcia w zakresie uzyskiwania decyzji środowiskowych, zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie odpadów, pozwoleń na wytwarzanie odpadów, pozwoleń zintegrowanych. Wspiera w procesie ustalania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także reprezentuje w postępowaniach dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, kar i odpowiedzialności za szkody w środowisku. Udziela wsparcia w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez WIOŚ, GIOŚ oraz organy ochrony środowiska, w tym w zakresie realizacji oraz kwestionowania zarządzeń pokontrolnych, a także zaskarżania decyzji pokontrolnych. Doradza w sprawach związanych z prawem energetycznym, emisjami gazów cieplarnianych i z obrotem uprawnieniami do emisji, z prawem geologicznym i górniczym. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa odpadowego i prawa energetycznego organizowanych dla przedsiębiorców i przedstawicieli samorządów. Wielokrotnie cytowana w mediach jako ekspert prawa ochrony środowiska.

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki w Gliwicach na kierunku Mechanika i budowa maszyn, specjalność: Energetyka cieplna i gazowa, chłodnictwo i eksploatacja samochodów, a także Współczesna energetyka gazowa i gazownictwo. Kierownik projektów w Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach, której misją jest zrównoważony rozwój gospodarczy kraju i ochrona środowiska poprzez promocję efektywnego wykorzystania energii.

Doświadczenie zawodowe:

Łukasz Rajek

Kierownik projektów w Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach

 • Kierownik międzynarodowego projektu PremiumLight Pro skierowanego na wspieranie najlepszych rozwiązań poprawy efektywności energetycznej w zakresie oświetlenia LED;
 • Diagnostyka wraz z pomiarami elektrycznymi i cieplnymi;
 • Analizy techniczne i ekonomiczne z zakresu efektywności energetycznej;
 • Wsparcie dla gmin w zakresie przygotowań projektów modernizacji oświetlenia;
 • Audyty oświetleniowe wraz z obliczeniami fotometrycznymi
 • Audyty energetyczne w zakładach przemysłowych i audyty efektywności energetycznej pod tzw. białe certyfikaty;
 • Audyty energetyczne budynków użyteczności publicznej, mieszkalnych oraz świadectwa charakterystyki energetycznych.

Edwin Dudziak

Solwena CEO

Inżynier, absolwent Politechniki Gdańskiej, MBA, menedżer z blisko 30-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie zagadnień elektroenergetyki, elektroautomatyki, IT, technologii produkcji i efektywności energetycznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach branży energetycznej, IT oraz elektroautomatyki okrętowej.

Od 2016 roku jest prezesem spółki Solwena, której produktem autorski System Inteligentnego Zarządzania Energią PERCEE®. Od początku aktywnie uczestniczy w kształtowaniu i rozwoju Systemu PERCEE®. Uczestniczy w tworzeniu i rozwoju zaawansowanych algorytmów zarządzania energią oraz wykorzystywania sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego (AI/ML) w optymalizacji zużycia, wytwarzania i akumulacji energii.

Pasjonuje się technologiami użytecznymi w podwyższaniu efektywności energetycznej, monitoruje trendy rynku energetycznego oraz regulacje w zakresie zrównoważonego rozwoju i polityk klimatycznych. Jako ekspert i doradca wspiera działania podmiotów gospodarczych prowadzące do obniżenia kosztów i optymalizacji zużycia energii. Posiada doświadczenie w zakresie projektów o charakterze B+R, uczestniczył w procesach pozyskiwania finansowania ich z funduszy europejskich i w późniejszej realizacji takich projektów.

Absolwentka handlu zagranicznego na Uniwersytecie Łódzkim, obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego tej uczelni. Aktywnie działa w krajowych i międzynarodowych towarzystwach naukowych takich jak: Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, w którym od 2018 r. pełni funkcję przewodniczącej, European Association of Environmental and Resource Economists, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Jest także członkinią Państwowej Rady Ochrony Środowiska i Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” Polskiej Akademii Nauk.


Bada instytucjonalne aspekty ochrony klimatu, znaczenie zasobów naturalnych w rozwoju różnych krajów i regionów, procesy rewitalizacji obszarów poprzemysłowych oraz skuteczność i efektywność instrumentów polityki ochrony środowiska. Zajmuje się dydaktyką w zakresie ekonomii środowiska i zasobów naturalnych oraz ekonomii zrównoważonego rozwoju. Jest autorką i współautorką ponad 100 publikacji w języku polskim i angielskim.

dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska

prof. UŁ Katedra Ekonomii Rozwoju, Uniwersytet Łódzki

Jakub Bednarek

Prawnik w kancelarii Maruszkin

Prawnik w kancelarii Maruszkin, posiada tytuł LL.M. Do 2022 r. urzędnik państwowy pracujący w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Wydziale Polityki Klimatycznej. Do jego głównych obowiązków należały sprawy związane z szeroko pojętymi negocjacjami unijnej legislacji klimatycznej. Posiada również doświadczenie międzynarodowe nabyte podczas pracy w biurze prokuratora przy tzw. Trybunale ds. Zbrodni Czerwonych Khmerów oraz w Izraelskim Sądzie Najwyższym (asystent sędziego Hanana Melcera). Ukończył prawo na KU Leuven i Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiował na Uniwersytecie w Glasgow.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, od 2013 r. w Urzędzie Gminy Nowy Targ, zajmujący się gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi, obecnie na stanowisku zastępcy naczelnika Wydziału Infrastruktury Społecznej i Promocji.

Czesław Luberda

Zastępca naczelnika Wydziału Infrastruktury Społecznej i Promocji w Urzędzie Gminy Nowy Targ

Prowadzi prace badawczo-rozwojowe dotyczące ekonomiki energetyki, efektywności energetycznej, ekonomicznych aspektów rozwoju energetyki odnawialnej i nowych technologii oraz bezpieczeństwa sektora energetycznego.


Obecnie realizuje projekt: „DRES2Market: Podejścia techniczne, biznesowe i regulacyjne mające na celu zwiększenie możliwości rozwojowych energii odnawialnej do prowadzenia aktywnych działań na rynkach energii elektrycznej i usług pomocniczych” (English: “DRES2Market: Technical, business, and regulatory approaches to enhance renewable energy capabilities to take part actively in the electricity and ancillary services markets”, z Programu Horizon 2020, Nr Grantu: 952851.


Główne cele projektu dotyczą opracowania kompleksowych rozwiązań ułatwiających integrację generacji rozproszonej opartej na energii słonecznej i wiatrowej w systemie elektroenergetycznym oraz umożliwienie tym źródłom dostarczania usług bilansujących i usług rezerwowych według kryteriów rynkowych, a także oceny istniejących technologii: wytwarzania energii, rozwiązań w zakresie magazynowania energii, aktywnego zarządzania popytem, inteligentnych technologii sieciowych itp.

Dr Hanna Bartoszewicz-Burczy

adiunkt w Pracowni Ekonomiki Energetyki, Instytutu Energetyki w Warszawie

Project Manager projektów krajowych i międzynarodowych. Koordynator współpracy sieciowej na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Animator współpracy środowisk klastrowych i ekosystemów innowacji. Specjalizuje się w projektowaniu i kreowaniu procesów komunikacji wykorzystując tę wiedzę w implementacji narzędzi służących rozwojowi polityki regionalnej w tym miejskiej min. poprzez wsparcie, doskonalenie i promocję środowisk klastrowych i powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w kraju i za granicą. Ekspert w obszarach: innowacje międzysektorowe, gospodarka obiegu zamkniętego, finansowanie. Główne specjalizacje: chemia, sektor rolno – spożywczy. Przez 12 lat związana była z samorządem terytorialnym, ostatnie lata jako Dyrektor Działu Polityki Miejskiej i Innowacyjności Agencji Rozwoju Mazowsza. Od czerwca 2019 roku odpowiedzialna za rozwój, portfolio projektowe oraz ofertę koordynatora Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowego Klastra Kluczowego.

wiceprezes Centrum Kooperacji Recyklingu koordynatora Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowego Klastra Kluczowego.

Agnieszka Zdanowicz

PARTNERZY I ORGANIZATOR

PATRONAT HONOROWY

PATRONI MERYTORYCZNI

PARTNERZY

PATRONI

Portal Ochrony Środowiska

WSPÓŁPRACA

ZOSTAŃ PARTNEREM KONFERENCJI

Monika Glegoła

Koordynator ds. konferencji


Telefon: 22 429 43 45

E-mail: mglegola@wip.pl

Ogólnopolska Konferencja "Ochrona Środowiska w Nowej Rzeczywistości" to strategiczne spotkanie profesjonalistów.

W konferencji biorą udział:

 • Prezesi, Dyrektorzy, Kierownicy zakładów komunalnych
 • Specjaliści, Kierownicy ds. ochrony środowiska
 • Koordynatorzy ds. ochrony środowiska
 • Przedstawiciele urzędów miast i gmin (Dyrektorzy, Kierownicy, Specjaliści, Inspektorzy)
 • Zarządcy nieruchomości.

Podczas Konferencji uczestnicy dzielą się najlepszymi praktykami, wiedzą i doświadczeniem, ale przede wszystkim szukają rozwiązań, które pomogą im jeszcze lepiej odpowiedzieć na potrzeby rynku.


Jeśli posiadasz know-how, narzędzia lub usługi mogące usprawnić pracę rolników i producentów żywności nie powinieneś przegapić tej Konferencji.

Mariola Kaczmarek

Specjalista ds. sprzedaży konferencji


Telefon: +48 607153120

E-mail: mkaczmarek@wip.pl

WARUNKI UCZESTNICTWA

Zasady uczestnictwa w konferencji on-line:

Konferencja on-line jest bezpłatna.

Po zapisaniu się na konferencję otrzymasz mail potwierdzający udział w konferencji. Koniecznie potwierdź swój udział w konferencji, klikając w link z e-maila!

W ramach rejestracji zapewniamy:

 1. Materiały konferencyjne przez 7 dni po konferencji
 2. Certyfikat imienny z potwierdzeniem uczestnictwa
 3. Merytorykę - doświadczeni Eksperci
 4. E-booki

W dniu rozpoczęcia konferencji przypomnimy Ci o niej e-mailowo oraz prześlemy informacje organizacyjne.

Do 28.09.2022 r. otrzymasz certyfikat uczestnictwa w konferencji online, który będziesz mógł samodzielnie wydrukować.

KONIEC ZAPISÓW

Wypełnij formularz
Po zapisaniu się na konferencję otrzymasz mail potwierdzający udział w konferencji.

Dodatkowo w dniu rozpoczęcia konferencji przypomnimy Ci o niej e-mailowo oraz prześlemy informacje organizacyjne.

Koniecznie potwierdź swój udział w konferencji, klikając w link z e- maila!

KONTAKT

Monika Glegoła
Koordynator ds. konferencji

Telefon: 604 438 841

E-mail: mglegola@wip.pl

Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Ul. Łotewska 9a

03-918 Warszawa

NIP: 526-19-92-256

Infolinia

22 518 29 29